www.dressur-web.nu
 

Bilde om viser hodets trykkpunkterDet er viktig å ha en grunnleggende kunnskap om hestens anatomi for å få en forståelse for hvordan de ulike bittene virker.

Hestens lepper er meget følsomme, særlig i munnvikene. Tungen og ladene er følsomme for trykk. Bitt av ulike typer virker i ulik grad på tungen, leppene og ladene. Mange bitt har også effekt på hestens neserygg, hake, nakke, og gane.

Bitt som har sin effekt i hakegropen er for eksempel kandar og pelham. Det er svært viktig at disse bittene beholder sin effekt i selve hakegropen og at kjeden som går under haken ikke sklir oppover. Lengre oppover på underkjeven er skjelettet dekket av tynn hud, samt at det er mange følsomme nerver. Om hakekjeden på disse bittene kommer i kontakt med dette området vil hesten føle skarp smerte. Dette er nærmere beskrevet under kandar og pelham bittenes virkning.

 
Munnen  

Hesten får som menneskene først melketenner, som den senere feller til fordel for permanente tenner ved 2 ½ - 4 ½ års alder. Hestens tenner vokser alltid, og hesten er derfor avhengig av at tennene slipes ned for å hindre at de blir for lange. Dvs. det er ikke helt korrekt å si at tennene vokser. De har en bestemt lengde fra fødsel av og skyves gradvis utover. Meste delen av hestens tann ligger derfor gjemt i kjevebenet. Tannen støtes ca 2-3 mm ut hvert år for å kompensere for naturlig slitasje.

bitandbitting.com

Bildet viser hestens hodeskalle med tennene. Her ser du tydelig det tannløse mellomrommet der bittet skal ligge.

På bildet ser du også hvordan store deler av tennene ligger skjult i hestens kjeve. Etter hvert som tennene slites skyves de utover, ca 2-3 mm i året.

Ute i naturen slipes tennene av at hesten tygger i seg småstein og sand når den spiser. Vår hester som ofte står på boks og får servert for i krybbe sliper ikke tenne på naturlig vis. For å sikre at tennene slipes korrekt og at hesten ikke får problemer med tennene bør veterinæren jevnlig kontrollere og raspe hestens tenner. De ulike veterinærene kan jobbe på forskjellige måter, men målet og poenget med rasping er å fjerne spisser og skarpe kanter fra jekslene. Det skal også beskytte mykt vev (dvs. slimhinne/huden inni munnen) mot skader når huden kommer i trykk mellom bittet og tennene eller mellom hodelaget/neseremmene og tennene.

 
Hjørnetenner
Hjørnetenner
Enkelte hester, vanligvis vallaker og hingster, har hjørnetenner like bak siste fortann. Disse hjørnetennene skaper sjelden problemer for hesten, men du bør allikevel være oppmerksom på dem når du tilpasser bittet. I enkelte tilfeller kan hjøretennene komme i veien for stangbittenes korrekte plassering. Uansett hvilket bitt du bruker må det ikke festes så løst at det kan slå imot disse tennnene.
 
Ulvetenner

Ulvetenner

Ulvetennene er små tenner som vokser fram like foran de første kjevetennene, vanligvis i overkjeven. Dette er tenner fra "urtiden" og har ingen funksjon for hesten. Ulvetennen vokser frem ved 6 måneders alder og felles ved ca 2,5 års alder. Noen hester mister imidlertid ikke ulvetennen og de kan da skape problemer. Det er ikke alle hester som utvikler ulvetenner, med blant dem som utvikler disse tennene får rundt 80 % problemer med bittet.

På grunn av problemene disse tennene kan gi bør de derfor alltid fjernes om hesten har dem. Når bittet slår mot ulvetennene kan dette gi hesten kraftig smerte. Venter rytteren med å fjerne tennene til de gir problem kan hesten allerede ha lært seg at bittet gir smerte, og veien tilbake til en rolig og trygg munn blir lang.

Ulvetennene kan fjernes av en kvalifisert veterinær. Ulvetennene har vanligvis en enkel og relativt svak rot, og kan derfor fjernes uten større inngrep. Når tannen er fjernet blir det et lite hull der tannen var. Dette kan blø litt, men vil gro rimelig fort. Det bør venter minst en uke, noen ganger mer før bitt brukes igjen. I mellomtiden bør hesten bli ridd med et bittløst alternativ om hesten skal holdes i trening.

I et fåtall tilfeller hender det at ulvetennene ikke bryter gjennom tannkjøttet, så kalte blinde ulvetenner. Noen ganger ligger tennene lengre frem en det som er vanlig. Dette krever nærmere undersøkelse og eventuelt røntgen før de kan bli fjernet.

Du bør sjekke hestens munn med jevne mellomrom for å kontrollere at den ikke har ulvetenner som vokser fram og plager den. Det er ikke nok med å se om det har vokst fram ulvetenner, du bør også kjenne med fingeren etter små klumper eller skarpe kanter i tannkjøttet.

   
Tungen
Tungen er en sterk og elastisk muskel. Hesten reagerer mindre på trykk mot tungen enn mot ladene. Vanlige trinsebitt har sin hovedeffekt på tungen, ved å klype den kraftig mellom bittstengene. De fleste bitt trykker på tungen når rytteren drar i tøylen. Tungens størrelse varierer mye mellom ulike hester. Dette påvirker hvordan bittene fungerer i hestens munn.
 
Munnvikene og leppene
Vanlige trinsebitt gir et trykk i munnvikene og på hestens lepper. Hesten har svært følsomme lepper. Det er viktig å passe på at bittet ikke er slitt og at det passer hesten for å unngå skader på leppene. Klyp og småsår i munnvikene er ofte et resultat av kraftig bruk av bittet og saging med hånden. Feiltilpasset bitt eller skadet bitt vil også gi skader.
   
Ladene  

ladene

 

Ladene er det tannløse området mellom framtennene og jekslene. Nesten alle bitt gir effekt på hestens lader. Dette er et meget følsomt område i hestens munn. Jo lenger ned i munnen bittet ligger jo kraftigere virker det på ladene. Sjekk alltid at hesten ikke har bittet mot tennene og at det ikke finnes sår eller skader på ladene.

Er ladene tynne og høye kan bitt som utøver mest trykk mot ladene bli meget ubehagelig for hesten. Dette pleier vanligvis ikke å være noe problem om ladene er brede og lave. Det er få hester som har så smale lader at det vil gi tydelig problem, og en følsom rytter vil kunne tilpasse seg dette.

Ladenes høyde målt fra hakegropen og til ladenes topp er viktig for konstruksjonen av korrekte vekstangsbitt. Dette kan måles med ulike instrumenter som finnes på markedet, men som ikke alltid er så lett å få tak i. I en bok fra 1886 ("On seats and saddles" av Francis Dwyer) sies det at høyden på hestens lader er så og si konstant for de ulike hesterasene. Kun svært store hester, bryggerigamper, og svært små ponnier viker fra denne standaren. Målene som opplyses i denne boken er 1,81 engelske tommer, eller 4,525 cm. Jeg har ikke funnet tilsvarende undersøkelser på dagens ridehester, så denne standaren kan desverre ikke stoles på til 100 %.

 

Nakken  
Nakkestykket på hodelaget vil gi et vist press på hestens nakke ved enkelte typer av bitt. Dette gjelder særlig gagbittene og bitt med vektstang effekt. Mange hester reagerer med å heve nakken mot dette trykket.
   
Sidene av hodet
Visse bitt kan gi et lett trykk mot hodets side, eksempel på dette er Fulmer trinsebitt som har metallstykker ved bittringene som hindrer at bittet kan bli dratt gjennom munnen. Dette gjør det lettere å lede hesten til sidene ettersom trykket på sidene av hodet forsterker signalene om at hesten skal svinge eller bøye nakken.
 
Ganen
Ganen er myk og følsom. Bitt med "port" vil komme opp i ganen når det blir dratt i tøylen, for eksempel pelham. Hesten reagerer på dette med å prøve å unngå å få porten opp i ganen og dermed tippe hodet ned for å holde bittet loddrett i munnen. Andre hester reagerer med å kaste på hodet eller på annen måte hindre rytteren i å bruke bittet.
 
Hakegropen
Noen bitt festes med en kinnkjede. Kandarstang og Pelham skal alltid festes med et slikt kjede. Den gir et trykk på hestens hakegrop, samtidig som den hindrer at bittet blir overvridd i hestens munn. Det er også nødvendig med hakekjeden for at bittet skal ha sin tiltenkte vekstangeffekt. Det er svært viktig at hakekjeden festes korrekt, at bittet ligger korrekt og passer hesten for at trykket under haken ikke blir smertefult. Dersom hakekjeden glir oppover vil den treffe et område som har mye nerver og kun er dekket av tynn hud. Trykk på dette området er direkte smertefullt. Hvordan lenken er designet vil også påvirke hvordan trykket føles for hesten.
 
Neseryggen
Bitt uten munnstykke, for eksempel hackamore, gir trykk på hestens neserygg. Også visse typer av neseremmer gir et trykk på hestens neserygg.
 
Størrelsen på hestens hode og munn

 

Du vil ofte høre at desto tykkere munnstykket er desto mildere er bittet. Dette er en grunnregel som gjelder alle bitt. Men enkelte hester har ikke stor nok munn til å få plass til et tykt bitt. Det vil bli ubehagelig for hesten å bære bittet. Dermed vil det faktisk være et tynt bitt som er mildt, mens et tykt bitt er direkte vondt. Det er derfor viktig å sjekke hvor mye plass hesten har i munnen. Noen hester har for eksempel en stor tunge, og har derfor mindre plass i munnen til et bitt. For å få en liten ide om hvor stor munn hesten har kan du gjøre følgende test.
 
Tungestørrelsen
For å sjekke tungens størrelse kan du lukke hestens munn og løfte opp overleppen. Om tungen presses ut over ladene har hesten en stor tunge.
 

Kjevens bredde

For å sjekke om hesten har smal kjeve kan du legge en knyttet hånd mellom hestens hakebein. En "normalstor" kvinnehånd skal få plass her. Hvis ikke har hesten er smal kjeve.
 
Ganehøyden
For å sjekke ganehøyden på hesten putter du langfingeren inn i munnen der bittet ligger og kroker fingeren. Om du da treffer ganen har hesten en lav gane.
 
Det er selvfølgelig ikke alle hester som vil samarbeide med deg når du prøv dette, men du kan allikevel få en liten ide om hesten har stor eller liten munn. Om tungen er stor, kjeven er smal og ganen er lav krever det at hesten får et bitt som er tilpasset dette, for eksempel French link.
 
Du bør også se på hestens lader. Er disse tynne og høye kan et bitt som utøver mest trykk mot ladene bli meget ubehagelig for hesten. Dette pleier vanligvis ikke å være noe problem om ladene er brede og lave.

 

www.dressur-web.nu
index
Hestens anatomi
Bittets anatomi
Om hodelaget og neseremmer
Trinsebitt
Pelham
gag
kandar
bittløst
Andre typer bitt
Kontakt
Bittsamling