www.dresur-web.nu13.09.2017
 
Hva er kandar?

www.dressur-web.nuKandar er en type bissel som består av to bitt, et weymouthbitt og et bridongbitt. Hodelaget er laget med to sidestykker til festing av bittene. Weymouthbittet blir festet i den remmen som trinsebittet vanligvis er festet i, mens bridongen festes i ekstra remmen.
Vektstangsbitt med eller uten trinsebitt ble i begynnelsen brukt i kavaleriene. I dag brukes kandar fremfor alt i dressurridning. Hvert av bittene har et eget sett med tøyler. Hensikten med de to bittene er å kunne gi mer nøyaktige signal til hesten og holde hesten myk og følsom i munnen, samtidig som den er i en høy grad av samling. Ridning på kandar krever en følsom og erfaren rytter. De to bittene skal brukes individuelt for å oppnå korrekt effekt.
Hesten får mer i munnen en hva den er vant med og dette krever en viss innlærningstid både for hest og rytter om ridningen skal lykkes. Hesten må i utgangspunktet være stabil og tillitsfull til et vanlig trinsebitt. Den må kunne bøye seg og svare for rytterens hjelpere uten å problemer. Fra rytterens side kreves det en følsom, myk og ettergivende hånd. Tilvenning til kandar behøver ikke være et stort kunststykke om hest og rytter har et bra samspill ved vanlig ridning. Det viktige er at kandar ikke brukes for å kamuflere ulike grunnleggende feil hos hest og rytter. Går ikke hesten på ekte ettergift på vanlig trinsebitt, er det ingen grunn til å tro at det skal bli bedre med kandar.


Dessverre skjer det alt for ofte at ryttere som ikke forstår hvordan kandar fungerer legger dette i hestens munn og tror at de får bedre kontroll og samling hos hesten. Kandar brukt av en rytter som ikke forstår bittenes funksjon, og som kanskje i tilegg ikke har tilpasset kandaren korrekt er rene torturmiddelet i hestens munn. Det er derfor spesielt viktig at du lærer deg hvordan kandar fungerer, hvordan det skal tilpasses og brukes før tar det i bruk på din hest.

 

 

 

 

www.dressur-web.nu
index
Hestens anatomi
Bittets anatomi
Om hodelaget og neseremmer
Trinsebitt
Pelham
gag
kandar
 
Hva er kandar?
 
Om hodelaget
 
Om Bridongbittet
 
Om Weymouthbittet
 
Hvordan virker weymouthbittet?
 
Tøylegrep
 
Introduksjon av kandar
 
bittløst
Andre typer bitt
Kontakt
Bittsamling